• DOLAR
  %0,09
 • EURO
  %-0,38
 • ALTIN
  %-0,16
 • BIST
  %-1,70

BİTLİS VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK TAŞINMAZLAR
S. NoKiralama Dosya NoİliİlçesiMah/KöyKapı NoCinsiKullanımAmacıAdaParselAlanı (m²)Aylık Muhammen bedelYıllık Muhammen bedelGeçici ve Ek Teminat (%3+%20)İhale Tarihiİhale Saatiİhale Yeri
1131010417001BitlisMerkezBeşminare Mah.Arsa (Başhan Hanı)Restoran ve Kafeterya6371737,743000,0036.000,008.280,0019.11.201909:30Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü
2131010312011BitlisMerkezGazibey Mah.Dükkan963980550,006.050,001.518,0019.11.201909:30Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü
3561010749002SiirtMerkezKooperatif Mah.Bina2957413189,98000,009.600,0022.080,0019.11.201909:30Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü
İHALE ŞARTNAMESİ
1Listede bulunan Vakıf taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle kiraya verilecek olup, Yukarıda özellikleri yazılı Vakıf Taşınmazları sözleşme tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.2020 tarihine kadar kiraya verilecektir. Sözleşmenin bitimine müteakip takip eden yıllarda kira bedelleri TUİK’ ce yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık  ortalamalara göre değişim % oranından az olmamak üzere günün emsal rayici gözetilerek kira artışı yapılacaktır. Kiracı tarafından İdarenin belirleyeceği kira bedelinin kabulü halinde sözleşme 1’er yıl yenilenecektir. Kira artışının kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 75. maddesi gereğince tahliye edilecektir.
219/11/2019 günü saat 09:30’da Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü  Taş Mahallesi İhlasiye Medresesinde bulunan Hizmet Binasında yapılacaktır. Genel ve Özel Şartlar mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüzde görülebilir.
3İstekliler Gerçek kişi ise; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca hazırlayacakları; Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası olacak), Tebligat Adres Beyanı,  ve Geçici ve Ek Teminat Makbuzunu  ibraz edeceklerdir. İstekliler, Şirket olarak katılacaklar ise; ihalenin yapıldığı yılda alınmış ticaret sicil gazetesi, tasdikli ticaret yada sanayi odası sicil kaydı, faaliyet belgesi, şirket ana sözleşmesi, imza sirküleri, şirket yetkilisinin nüfus cüzdan fotokopisi, tebligat adresi ve yetki belgesini aslı veya noterden tasdikli suretleri ibraz edecektir. Kooperatif, vakıf veya dernek olarak katılacaklar yönetim kurulu kararı ve faaliyet belgesi, kooperatif veya dernek yetkilisinin resimli ikametgah ilmühaberi ve nüfus cüzdanı sureti ibraz edeceklerdir. İstekli vekaleten iştirak ediyor ise; vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile müracaat etmesi gerekmektedir.
4İsteklilerin yukarıda istenilen belgelerle birlikte 19/11/2019 günü saat: 09:30’a kadar Bölge Müdürlüğümüze ait Vakıflar Bankası Bitlis Şubesinde bulunan
TR640001500158007294297037 no’lu hesaba Geçici ve Ek teminatı yatırmaları gerekmektedir. Geçici teminat makbuzlarının açıklama bölümünde girilecek yerin dosya numarası, ihaleye katılacak şahıs ise T.C Kimlik numarası, katılacak tüzel kişilikse vergi kimlik numarası adı soyadı/ünvanı belirtilmesi gerekir. Geçici teminat mektubu ile müracat ise, (Teminat Mektubunu Limit dahili ve süresiz) teminat mektubunun teyidini İdaremize ait 0 434 226 65 61 nolu telefona faks çektirerek, teyit yazısının aslını da  mektupla beraber elden getireceklerdir.
5İhaleye giren şahıs taşınmazı görerek ihaleye girmiş sayılır.İhale üzerinde kalan şahıs kiraya verilecek taşınmazlarla ilgili şartnameyi kabul ve taahhüt etmek zorundadır. Vakıf taşınmazları mevcut durumları ile ihale edilecektir. Taşınmazın kullanım amacına göre yapılacak imar değişikliği, çevre düzenlemesi, iç döşeme, mefruşat vb tüm masraflar ihale uhdesinde kalan kiracıya ait olacaktır. Kiracının İdareden izin almak suretiyle taşınmazda yapacağı her türlü işin masrafı yine kiracı tarafından karşılanır. Taşınmazı boşalttığı durumda yaptığı her türlü işlerin tamamı Vakfa terk ve teberru edilir. İdaremizin istemesi halinde, taşınmaz masrafları kendisince karşılanmak üzere eski duruma getirmeye ve kiralananda meydana gelen zarar ve ziyanı ayrıca ödemeye zorunludur. Kiracı İdaremizin izni olmadan kirası altındaki taşınmazın kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, İdare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz. İdareden izin alınmak suretiyle  Kiracı Elektrik ve Su abonesini kendi üzerine alacak ve bunlara tahakkuk edecek bedeli doğrudan ilgili kuruluşa yatıracaktır. Geçici ve Ek Teminat sözleşme yapıldıktan sonra iade edilecektir.Geçici ve Ek Teminatların geri ödemeleri, Katılımcıların Banka Hesap Numaralarına aktarılacaktır.Banka Hesap Numaraları olmayanların herhangi bir bankadan hesap numarası  (IBAN nolu) açtırması gerekmektedir. İdaremiz gayrımenkulleri kira Stopaj vergisinden muaftır.
6İhale ve sözleşme ile ilgili gazete ilan ücreti, noter harcı, pul vb.bütün masraflar kiracıya aittir. Sözleşmeden sonra taşınmazın; yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı, kullananları tarafından Genel Müdürlük adına sigortalanması zorunludur.
7İdaremize eski kira borcu bulunanlar ihaleye katılamazlar.İdaremize asıl veya müteselsilen borçlu olanın ihale uhdesinde kalsa dahi sözleşme yapılmayacaktır.
8İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları  bütçeye irad kaydedilecektir. Şahıs ve şirketler 1 yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.
9İhale Komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sırada yapmakla serbesttir. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen idare alacaklarına 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.
11Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlülüğü karşılayıp karşılayamacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az iki kefil alınacaktır.
İ L A N    O L U N U R

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın