• DOLAR
  %0,04
 • EURO
  %-0,70
 • ALTIN
  %-0,50
 • BIST
  %-1,70
İLAN BİTLİS İL ÇEVRE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

İLAN BİTLİS İL ÇEVRE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra NoTAŞINMAZ

NO

KÖY/MAH.ADAPARSELY.ÖLÇÜM (m²)HAZ. HİS.

 

VASFIFİİLİ

DURUMU

İMAR DURUMUMUHAMMEN

BEDELİ (TL)

GEÇİCİ

TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ VE SAATİ
113010104879Hüsrevpaşa Mahallesi672503.599,14TamArsaBoşA-7 Konut Alanı1.260.000,00252.000,0028.01.202009:30
213010104928Hüsrevpaşa Mahallesi699481.342,96TamArsaTarımsal (Yonca Ekimi) Amaçlı olarak kullanılmaktadırA-4 Konut Alanı437.000,0087.400,0028.01.202010:00
313010104921Gazibey Mahallesi67643.749,63TamArsaBoşA-4 Konut Alanı563.000,00112.600,0028.01.202010:30

 

1) Yukarıda özellikleri ve tahmini bedelleri yazılı Hazineye ait 3 adet taşınmazın satışihalesi hizasında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile Bitlis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde oluşturulacak Komisyonca Milli Emlak Müdürünün odasında yapılacaktır

2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a-)Geçici teminatı yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler; a)Tedavüldeki Türk Parası, b) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, d) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)

b-) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri,

c-)Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

d-) Gerçek kişilerin T.C kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini,  Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsili yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

e-) Hazine taşınmazları KDV’den müstesna olup, 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir. Satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’yi geçmesi halinde, talep edilmesi durumunda bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak taksitlendirme yapılabilecektir.

3) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Bitlis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

4) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

6) Taşınmaz satış ve kiralama ihalelerinde doğacak her türlü vergi, resim, harç alıcıya aittir.

7) İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.bitlis.csb.gov.tr adresinden görülebilir.                                                                                                                              İLAN OLUNUR.

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın